VICHAINITES' S BLOG

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของว่าที่ร้อยตรีวิชัย อิงปัญจลาภ

ศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ใส่ความเห็น

ผอ.สมนึก ศักดิ์ทอง ประธานการอบรมกล่าวเปิดการอบรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย อิงปัญจลาภ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวบรรยายพิเศษ

Advertisements

ผู้เขียน: vichainites

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s